Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

Arduino

 • Asyl Arduino NANO RP2040 ABX00053 Bluetooth WiFi ösüş tagtasy RP2040 çipi

  Asyl Arduino NANO RP2040 ABX00053 Bluetooth WiFi ösüş tagtasy RP2040 çipi

  Raspberry PI RP2040 esasynda

  Iki ýadroly 32 bitli Arm * Cortex ”-M0 +

  Bluetootherli Bluetooth, WiFi, U-blox Nina W102

  Akselerometr, giroskop

  ST LSM6DSOX 6 okly IMU

  Şifrlemek protokolyny gaýtadan işlemek (Microchip ATECC608A)

  Gurlan tok öwrüjisi (ýokary netijelilik, pes ses)

  Arduino IDE-ni goldaň, MicroPython-ny goldaň

 • Asyl Arduino MKR WAN 1300 ABX00017 Dipole antenna GSM X000016

  Asyl Arduino MKR WAN 1300 ABX00017 Dipole antenna GSM X000016

  Esasy aýratynlygy

  Giň zolakly Ölçegi: 130x16x5 mm

  Gurmak aňsat

  Kabeliň uzynlygy: 120 mm / 4,75 dýuým

  RoHs laýyk gelýär

  Kabel görnüşi: Mikro koaksial kabel 1.13

  Gowy netijelilik

  Baglaýjy: Miniatý UFL

  Baglaýjy: Miniatý UFL

  Işleýiş temperaturasy: -40 / 85 ℃

  Iki taraply lentany goldaň

  Ipx-MHF
 • Arduino PORTENTA H7 ABX00042 ösüş tagtasy STM32H747 goşa ýadroly WIFI Bluetooth

  Arduino PORTENTA H7 ABX00042 ösüş tagtasy STM32H747 goşa ýadroly WIFI Bluetooth

  Italiýa Asyl ösüş tagtasy

  Customöriteleşdirilen enjamlarda pes gijikdirme amallaryny ýerine ýetireniňizde ýokary derejeli dillerde programmirlemek we emeli intellekt

  Iki sany parallel ýadro

  Portenta H7 esasy prosessor, 480-de işleýän Cortex⑧M7 we 240 MGs-de işleýän Cortex⑧M4-den ybarat iki ýadroly birlikdir.Iki ýadro uzakdaky prosedura jaň mehanizminiň üsti bilen aragatnaşyk saklaýar, bu beýleki prosessorda bökdençsiz jaňlara mümkinçilik berýär

  Grafika tizlendiriji

  Portenta H7, aýratyn oturdylan kompýuter we ulanyjy interfeýsini gurmak üçin daşarky monitorlary birikdirip biler.Bularyň hemmesi prosessorda GPUChrom-ART tizlendiriji.GPU-dan başga-da, çipde ýörite JPEG kodlaýjy we dekoder hem bar

 • Italiýadan getirilen asyl Arduino UNO R4 WIFI / Minima anakart ABX00087 / 80

  Italiýadan getirilen asyl Arduino UNO R4 WIFI / Minima anakart ABX00087 / 80

  Arduino UNO R4 Minima Bu bortdaky Renesas RA4M1 mikroprosessor gaýtadan işleýiş güýjüni, ýady giňeltmegi we goşmaça periferiýa enjamlaryny hödürleýär.Içerki 48 MGts Arm⑧Cortex⑧ M4 mikroprosessor.UNO R4, 256kB fleş ýady, 32kB SRAM we 8kB maglumat ýady (EEPROM) bilen UNO R3-den has köp ýat tutýar.

  ArduinoUNO R4 WiFi, Renesas RA4M1-i ESP32-S3 bilen birleşdirip, güýçlendirilen gaýtadan işleýiş güýji we dürli täze periferiýa enjamlary öndürijiler üçin birmeňzeş gural döretmek üçin.UNO R4 WiFi öndürijilere çäksiz döredijilik mümkinçiliklerine girmäge mümkinçilik berýär.

 • Asyl Arduino MKR Zero ösüş tagtasy ABX00012 Saz / Sanly ses I2S / SD awtobusy

  Asyl Arduino MKR Zero ösüş tagtasy ABX00012 Saz / Sanly ses I2S / SD awtobusy

  Arduino MKR ZERO, 32 bitli ARMR CortexR M0 + ýadrosy bolan Atmeliň SAMD21 MCU bilen işleýär.

  MKR ZERO size MKR forma faktorynda gurlan has kiçi formatda nol güýjüni getirýär MKR ZERO tagtasy 32 bitli programmany ösdürmegi öwrenmek üçin okuw guralydyr.

  Diňe mikro-USB kabeli ulanyp, kompýutere birikdiriň ýa-da litiý polimer batareýasy arkaly işlediň.Batareýanyň analog öwrüjisi bilen zynjyr tagtasynyň arasynda baglanyşyk barlygy sebäpli, batareýanyň naprýa .eniýesine hem gözegçilik edip bolýar.

  Esasy aýratynlyklary:

  1. Ownuk ululyk

  2. Sanlary gysmak ukyby

  3. Kuwwatyň az sarp edilmegi

  4. Batareýany toplumlaýyn dolandyrmak

  5. USB öý eýesi

  6. Toplumlaýyn SD dolandyryş

  7. Programmirläp bolýan SPI, I2C we UART

 • Italiýanyň asyl Arduino Leonardo ösüş tagtasy A000052 / 57 mikrokontrol ATmega32u4

  Italiýanyň asyl Arduino Leonardo ösüş tagtasy A000052 / 57 mikrokontrol ATmega32u4

  ATmega32U4

  Performanceokary öndürijilikli, pes güýçli AVR 8 bitli mikrokontrol.

  Gurlan USB aragatnaşygy

  “ATmega32U4” -da “Micro” -y enjamyňyzda syçan / klawiatura görnüşinde görkezmäge mümkinçilik berýän içerki USB aragatnaşyk aýratynlygy bar.

  Batareýa birleşdirijisi

  Arduino Leonardo, adaty 9V batareýalary bilen ulanmak üçin amatly barrel wilka birleşdirijisini görkezýär.

  EEPROM

  ATmega32U4-de 1kb EEPROM bar, elektrik togy kesilen ýagdaýynda pozulmaýar.

 • Italiýanyň asyl Arduino Nano Her ösüş tagtasy ABX00028 / 33 ATmega4809

  Italiýanyň asyl Arduino Nano Her ösüş tagtasy ABX00028 / 33 ATmega4809

  “Arduino Nano Every” adaty Arduino Nano tagtasynyň ewolýusiýasy, ýöne has güýçli prosessor “ATMega4809” bilen, “Arduino Uno” -dan has uly programma ýasap bilersiňiz (programma ýady 50% köp) we has köp üýtgeýän (200% köp RAM) .

  “Arduino Nano” kiçi we ulanmak aňsat bolan mikrokontrol tagtasyny talap edýän köp sanly taslama üçin amatly.Nano Her kiçi we arzan bolup, geýip bolýan oýlap tapyşlar, arzan bahaly robotlar, elektron saz gurallary we uly taslamalaryň kiçi böleklerine gözegçilik etmek üçin umumy ulanylýar.