Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

Emeli intellekt PCBA

Emeli intellekt (PCBA) çuňňur öwrenmegi we beýleki emeli intellekt algoritmlerini amala aşyrmak üçin ýokary öndürijilikli hasaplaýyş platformasy PCBA.Adatça dürli emeli intellekt programmalaryna ýetmek üçin ýokary hasaplaýyş güýji, ýokary tizlikli maglumat geçiriş kuwwaty we ýokary durnuklylyk gerek.

Ynha, emeli intellekt PCBA üçin amatly käbir modeller:

  • FPGA (Çeýe programmirläp boljak derwezäniň arraýy) PCBA:FPGAS programmirläp bolýan logika arhitekturasyna esaslanýan ýokary öndürijilikli hasaplaýyş platformasy bolup, çeýe düzülip bilner, çuňňur öwreniş algoritmleriniň ultra ýokary tizlikli hasaplamasyny goldaýar.
  • GPU (Grafiki gaýtadan işleýän bölüm) PCBA:GPU AI hasaplamasyny çaltlaşdyrmagyň belli usulydyr.Örän çalt maglumatlary parallelizasiýa mümkinçilikleri bilen üpjün edýär we çuňňur öwreniş programmalarynda öndürijiligi ýokarlandyrýar.
  • ASIC (Programma-aýratyn integral zynjyr) PCBA:ASIC aýratyn algoritmleri we maglumatlary gaýtadan işlemek üçin ulanylýar, gaty ýokary hasaplaýyş işine we energiýa netijeliligine ýetip bilýän aýratyn integral zynjyr tagtasydyr.
  • DSP (DIGITAL SIGNAL Prosessor) PCBA:DSP PCBA, adatça pes energiýa çuňňur öwrenmek, ses tanamak we şekili gaýtadan işlemek ýaly programmalar üçin ulanylýar.Highlyöriteleşdirilen algoritmleri talap edýän programmalar üçin aýratyn peýdalydyr.
ai1

Gysgaça aýtsak, emeli intellekt programmalary üçin amatly PCBA, hasaplaýyş güýji, durnuklylyk, maglumatlary gaýtadan işlemegiň tizligi we energiýa netijeliligi ýaly dürli faktorlary göz öňünde tutmalydyr we belli bir amaly ssenariýalaryna esaslanyp iň amatly modeli saýlamalydyr.