Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

Sarp ediji elektronikasy PCBA

PCB:Sarp ediji elektron önümleri üçin PCB, elektron sarp ediji PCBA göterijisi hökmünde dürli sarp ediji elektronika önümleri üçin çap edilen elektron tagtasyna degişlidir.Bu PCBA köplenç köpçülikleýin sarp ediş bazaryna uýgunlaşmak üçin pes çykdajyly, ýokary durnuklylygy we ýönekeýleşdirilen dizaýny talap edýär.

Ine, sarp ediş elektronikasy önümleri üçin amatly käbir PCBA modelleri we amaly programmalary:

Fr-4 materiallara esaslanýan PCBA:

FR-4 materiallary adaty zynjyr tagtasy materialydyr.Hormatly ingaşaýyş ýerine ýetiriş, temperatura garşylygy we himiki maýa öndürilmegi bar.SmoPpessso, smartfonlar, nukdaýnazardan we elektronika oýun konsullary we ş.m. ýaly dürli sarp edijisiniň elektronik enjamlaryny düzýär.

Çeýe PCAB

Çeýe PCBA dürli innowasiýa dizaýnyna we dürli tertipsiz sarp ediş önümlerine uýgunlaşyp biler.Adaty sarp ediş elektronikasynda geýilýän enjamlar, egri ekranlar we ş.m.

Toplumlaýyn zynjyr (IC) PBCA

Integrirlenen zynjyr PBCA, dürli sarp ediş elektronik önümlerinde görüp bilýän iň köp ulanylýan PCB-lerden biridir.Esasanam, awtoulagda, akylly öý merkezi, akylly öý merkezi we ş.m., Ic PCB ululyga çalýar.

Wibrasiýa Motor PCba

Dürli "Preslap elektronik" enjamlarynyň we robotlaryň arasynda "Robs" -nyň möhüm rol oýnaýar.Mysal üçin, smartfon agyz nyşany ýaly meseleler, ygtybarly güýç goldawyny üpjün etmäge talap edýär.

PCBA_21

Gysgaça meňzeş, sarp ediji PCBA adatça köpçülikleýin sarp edijiler bazarynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin pes, aňsat önümçiligini we giň uýgunlaşmagy talap edýär.