Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

Gorizont çyzygy

  • Horizon RDK Asahi X3 PI Ösüş Geňeşi ROS Robot Edge Compute 5TOPs deň hasaplaýyş güýji Raspberry PI

    Horizon RDK Asahi X3 PI Ösüş Geňeşi ROS Robot Edge Compute 5TOPs deň hasaplaýyş güýji Raspberry PI

    Horizon RDK X3, 5Tops ekwiwalent hasaplaýyş güýji we 4 ýadroly ARMA53 gaýtadan işleýiş güýji bolan Raspberry PI bilen gabat gelýän eko döredijiler üçin oturdylan AI ösüş tagtasydyr.Şol bir wagtyň özünde birnäçe kamera datçigini girizip we H.264 / H.265 kodekini goldaýar.“Horizon” -yň ýokary öndürijilikli “AI” gurallar zynjyry we robot ösüş platformasy bilen bilelikde döredijiler çözgütleri çalt durmuşa geçirip bilerler.

  • Horizon RDK Ultra robot ösüş toplumy MIPI kamera / USB3.0 / PCIe2

    Horizon RDK Ultra robot ösüş toplumy MIPI kamera / USB3.0 / PCIe2

    Horizon Robotics Developer Kit Ultra, Horizon Corporation-dan täze robot öndürmek toplumy (RDK Ultra).Bu, dürli ssenariýleriň algoritm zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljek 96TOPS ahyrky pikirleniş hasaplaýyş güýjüni we 8 ýadroly ARMA55 gaýtadan işleýiş güýjüni üpjün edip biljek ekologiki işläp düzüjiler üçin ýokary öndürijilikli hasaplaýyş platformasydyr.Dört MIPICamera birikmesini, dört USB3.0 portuny, üç USB 2.0 portuny we 64GB BemMC ammar ýerini goldaýar.Şol bir wagtyň özünde, ösüş tagtasynyň apparat üpjünçiligi Jetson Orin seriýaly ösüş tagtalary bilen utgaşýar, bu bolsa döredijileriň okuw we peýdalanmak çykdajylaryny hasam azaldar.