Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

AS6081 synag standarty

Synag we gözleg

Iň pes nusga ölçegi

derejesi

 

 

Toparyň mukdary 200 bölekden az bolmaly däldir

Toparyň mukdary: 1-199 bölek (1-nji bellige serediň)

 

Zerur synag

 

 

Bir dereje

Şertnamanyň teksti we encapsulation

 

 

A1

Şertnamanyň teksti we gaplaýyş barlagy (4.2.6.4.1) (weýran ediji däl)

Hemmesi

Hemmesi

 

Daş görnüşini barlamak

 

 

A2

a.Umuman (4.2.6.4.2.1) (weýran ediji däl)

Hemmesi

Hemmesi

 

b.Jikme-jiklikler (4.2.6.4.2.2) (weýran ediji däl)

122 bölek

122 bölek ýa-da hemmesi (Toparyň mukdary 122 bölekden az)

 

Gaýtadan ýazmak we abatlamak (ýitiriji)

2-nji bellige serediň

2-nji bellige serediň

A3

Typazmak üçin çözüji synag (4.2.6.4.3A) (ýitiriji)

3 bölek

3 bölek

 

Täzelenmek üçin çözüji synag (4.2.6.4.3B) (ýitiriji)

3 bölek

3 bölek

 

Rentgen kesgitlemek

 

 

A4

Rentgen kesgitlemesi (4.2.6.4.4) (weýran ediji däl)

45 bölek

45 bölek ýa-da hemmesi (partiýanyň mukdary 45 bölekden az)

 

Gurşuny kesgitlemek (XRF ýa-da EDS / EDX)

Bellik 3-e serediň

Bellik 3-e serediň

A5

XRF (ossitgisiz) ýa-da EDS / EDX (ossitirilen) (4.2.6.4.5) (C.1 goşundy)

3 bölek

3 bölek

 

Açyk gapagyň içerki derňewi (ýitiriji)

Bellik 6-a serediň

Bellik 6-a serediň

A6

Açyk gapak (4.2.6.4.6) (ýitiriji)

3 bölek

3 bölek

 

Goşmaça synag (Kompaniýa we müşderi tarapyndan ylalaşyldy)

 

 

 

Gaýtadan ýazmak we abatlamak (ýitiriji)

2-nji bellige serediň

2-nji bellige serediň

A3 görnüşi

Elektron mikroskopiýany skanirlemek (4.2.6.4.3C) (ýitiriji)

3 bölek

3 bölek

 

Faceerüsti mukdar derňewi (4.2.6.4.3D) (weýran ediji däl)

5 bölek

5 bölek

 

Heatylylygy barlamak

 

 

B derejesi

Malylylyk sikli synagy (Goşundy C.2)

Hemmesi

Hemmesi

 

Elektrik aýratynlyklaryny barlamak

 

 

C derejesi

Elektrik synagy (Goşundy C.3)

116 bölek

Hemmesi

 

Garrylyk synagy

 

 

D derejesi

Burnanmak synagy (synagdan öň we soň) (Goşundy C.4)

45 bölek

45 bölek ýa-da hemmesi (partiýanyň mukdary 45 bölekden az)

 

Berkliligini tassyklamak (syzmagyň iň pes derejesi we iň ýokary syzma derejesi)

 

 

E derejesi

Berkliligini tassyklamak (iň pes we iň ýokary syzyş derejesi) (Goşundy C.5)

Hemmesi

Hemmesi

 

Akustiki skaner synagy

 

 

F derejesi

Akustiki skaner mikroskopy (Goşundy C.6)

Düzgüne görä

Düzgüne görä

 

Beýlekiler

 

 

G derejesi

Beýleki synaglar we gözlegler

Düzgüne görä

Düzgüne görä

 

Bellikler:

1. 10 bölekden az partiýa üçin, Biliş in Engineenerleri, öz islegine görä synagyň hiline we Müşderiniň razyçylygyna laýyklykda "ýitirilen" synag üçin nusga ölçegini 1 bölege çenli azaldyp bilerler.

2. Synagy gaýtadan ýazmak we abatlamak üçin nusgalar "Daş görnüşi synagy - jikme-jik synag" üçin topardan saýlanyp bilner.

3. Gurşun synag nusgalary "Daş görnüş synagy - jikme-jik synag" üçin topardan saýlanyp bilner.

4. Açyk gapak synag nusgalary "Gaýtadan ýazmak we abatlaýyş synagy" geçýän topardan saýlanyp bilner.