Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

Zatlaryň interneti PCBA

Zatlaryň interneti PCBA, dürli enjamlaryň arasynda özara baglanyşyga we maglumat geçirişine ýetip bilýän “Internet of Things” ulgamynda ulanylýan çap edilen elektron tagtasyna (PCBA) degişlidir.Bu PCBA, adatça IoT enjamlarynyň akyl we arabaglanyşygyna ýetmek üçin ýokary ygtybarlylygy, pes energiýa sarp etmegi we oturdylan çipi talap edýär

Ine, zatlaryň interneti üçin amatly käbir PCBA modelleri:

Pes güýji PCBA

“Internet of Things” programmalarynda köplenç batareýanyň elektrik üpjünçiligi re modeiminde uzak wagtlap işlemeli bolýar.Şonuň üçin pes energiýa sarp edýän PCBA IoT programmalary üçin esasy saýlamalaryň birine öwrüldi.

Içerki PCBA

Içerki PCBA, içerki ulgamda işleýän we birnäçe meseläni awtomatiki dolandyrmagy gazanyp bilýän ýörite çap edilen elektron tagtasydyr.IoT enjamlarynda oturdylan dolandyryş PCBA dürli datçikleriň we elektron enjamlaryň awtomatiki integrasiýasyna we hyzmatdaşlygyna ýetip biler.

Modully PCBA

Modully PCBA, “Internet of Things” programmalarynda enjamlaryň arasynda aragatnaşyk saklamagy aňsatlaşdyrýar.IoT enjamlary, adatça fiziki birleşmäni gazanmak üçin PCBA ýa-da gaplaýyş prosessoryna birleşdirilen dürli datçikleri we hereketlendirijileri öz içine alýar.

Aragatnaşyk baglanyşygy bolan PCBA

Zatlar interneti dürli birikdiriş enjamlarynda gurulýar.Şonuň üçin PCBA zatlaryň internetindäki aragatnaşyk baglanyşyklary IoT programmalarynda möhüm elementleriň birine öwrüldi.Bu aragatnaşyk baglanyşyklarynda Wi-Fi, Bluetooth az sarp ediş, LoRa, ZigBee we Z-WAVE ýaly protokollar bolup biler.

wulianwang1

Gysgaça aýdylanda, ýörite IoT programmasynyň zerurlyklaryna görä, enjamyň gowy baglanyşygy we maglumat geçiriş kuwwatyny gazanmak üçin iň amatly PCBA saýlanmalydyr.