Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

Planşet batareýasy we planşet korpusy we iPad 11 Pro 2, A2224, 7540mah üçin litiý batareýasy

Gysga düşündiriş:

Programma: “Apple”, “iPad”, “iPad mini”, “Samsung”, “Tablet” üçin


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlyklar / Featuresörite aýratynlyklar

Spesifikasiýa

“IPad 11 Pro 2”, A2224 üçin batareýa kostýumy

Capokary kuwwatlylygy: 7540mAh (28,79 sag)

Nominal naprýa .eniýe: 3.77V

Zarýad naprýa .eniýesi: Maks.4.35V

Kepillik: 12 aý

Sikl durmuşy:500 gezek

“iPad” batareýasynyň “iPhone” batareýasy ýaly pes güýji ýok

“IPad” batareýasyny ulanyp başlanyňyzdan takmynan iki ýyl soň zarýad berilýän kuwwat azalýar.Ony näçe gezek ulanýandygyňyza bagly, ýöne oýunlar ýaly köp güýç sarp edýän programmalary ulanmagy dowam etdirseňiz, batareýa ýaramazlaşar.

“IPhone” -yňyz batareýany has çalt gutarsa, batareýanyň güýjüni tygşytlamak üçin pes güýç re modeimini ulanyp bilersiňiz.Pes güýç re modeimi käbir işlemegi çäklendirýär we batareýanyň sarp edilişini optimallaşdyrýar.Mundan başga-da, “iPhone” batareýa diagnostikasyny hem ulanyp biler, şonuň üçin enjamyňyzyň batareýasynyň ýagdaýyny yzarlap bilersiňiz.

Şeýle-de bolsa, bu aýratynlyklar “iPad” -da ýok.Edil şonuň ýaly-da, IOS15-den bäri iPhone-da ulanyp boljak “pes güýç rejimi” bolsa-da, pes güýç rejimi “iPad” -da hem ulanylyp bilner.

Spekifikasiýa

Model

“IPad 11 Pro 2”, A2224 üçin çalyşýan batareýa

Potensial

7540 mah

Batareýanyň görnüşi

(Lityum) Li-ion polimer batareýasy

Öýjükleriň hili

1 ýyl kepillik bilen ýokary hilli

Naprýa .eniýe

Nominal naprýa .eniýe: 3.77V zarýad naprýa .eniýesi: Maks.4.35V

Durmuş aýlawy

500 gezekden gowrak

Garaşma wagty

2-3 ýyl

Kepillik

12 aý

 

Öýjük we IC

Iki IC.Hakyky kuwwat öýjügi, has durnukly we howpsuzlyk.Uzak garaşma wagty we gepleşik wagty.

Etiketka we bellik

Talabyňyza görä OEM / ODM ýa-da Bitarap stiker

Gaplamak

1 bölek / kiçi guty, 2 sany kiçijik guty / uly guty, 200 sany uly guty / karton.Bitarap gaplamak.
Qualityokary hilli mugt garşy halta we ak guty gaplamak, ýöriteleşdirilen bukjany kabul ediň

Tehnologiýa

Batareýanyň kuwwatyny kesgitleýji, Spot-kebşirleýji, synag enjamlary

MOQ

MOQ = 100pcs, garyşyk modeller bolup biler.

Eltip bermegiň wagty

10 günüň içinde çözülip bilner, sargyt mukdaryna bagly

Eltip bermek

UPS, DHL ýa-da TNT.

Töleg

Paypal, TT


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň