Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

Dyz massaager temperatura gözegçiligi pcb gurnama PCB köp gatly laminasiýa hyzmatlary pcba oem

Gysga düşündiriş:

Programma: Elektron enjam, Oem elektron, telekommunikasiýa

Üpjün edijiniň görnüşi: Zawod, öndüriji, Oem / odm

Faceerüsti gutarmak: Hasl, Hasl gurşun mugt


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PCBA sitatasy üçin faýllar we talap:

Salgy dizaýnerleri bolan BOM (materiallar billi): komponentleriň beýany, öndürijiniň ady we bölek belgisi.

PCB Gerber faýllary.

PCB ýasama çyzgy we PCBA gurnama çyzgysy.

PCBA synag proseduralary.

Gurnama beýikligi talaplary ýaly islendik PCBA mehaniki çäklendirmeleri

PCB tagta öndürmek we PCBA dizaýn hyzmaty:

PCB tagtasy, biz tarapyndan satyn alnan zynjyr bölekleri

PCBA Elektron synag zynjyry

PCBA çalt eltip bermek, anti-statik paket

RoHS Direktiwasyna laýyk, gurşunsyz

PCB dizaýny, PCB düzülişi, PCB önümçiligi, komponentleri satyn almak, PCB gurnamak, synag, gaplamak we PCBA gowşurmakdan bir duralga PCBA hyzmaty

PCBA Tehniki talap:

Professional PCBA ýerüsti gurnama we deşikden lehimleme tehnologiýasy

1206, 0805, 0603 komponentleri SMT tehnologiýasy ýaly dürli ululyklar

PCBA ICT (Zynjyr synagynda), FCT (Funksional zynjyr synagy) tehnologiýasy

UL, CE, FCC, RoHS tassyklamasy bilen PCB gurnama

SMT üçin azot gaz şöhlelendiriş lehim tehnologiýasy

Standardokary standart PCBA SMT we lehim ýygnamak liniýasy

Dokary dykyzlyk biri-birine bagly tagtany ýerleşdirmek tehnologiýasy kuwwaty

PCBA Sitata talaby:

PCB Gerber faýly we PCBA Bom sanawy

Biziň üçin pcba ýa-da pcba nusgasynyň suratlaryny arassalaň

PCBA synag usuly

PCBA Daşarky gaplama: adaty karton gaplamak

PCBA deşik çydamlylygy: PTH: ± 0.076, NTPH: ± 0.05

PCBA şahadatnamasy: UL, ISO 9001, ISO 14001, RoHS, UL

PCB Profil urmagy: marşrutlaşdyrmak, V kesmek, kesmek

Her dürli çap edilen zynjyr tagtasynyň gurnamasyna PCBA OEM hyzmatyny bermek

PCB & PCB Assambleýasynda we ýaşaýyş jaýynda Box-build-da 10 ýyldan gowrak tejribe

1 ong Güýçli PCBA R&D topary, elektron önümlerinde 6 ýyldan gowrak PCBA tejribesi bolan 5 inersener

2 PC PCBA zawody 100 işgäri bilen 2000 inedördül metr.

3 patch Gündelik önüm 1 million bal, plugin 200,000 bal, PCBA önümini ýygnamak we 5000 bal synamak.

4 PC Köp sanly PCBA önümçilik enjamlary bilen: PCB speedokary tizlikli SMT enjamy, PCB ýokary takyklykly köp funksiýaly SMT enjamy, PCB awtomatiki çap ediji maşyn, ýarym awtomat çaphana, gyzgyn howa şöhlelendiriji kebşirlemek we ş.m.

5 、 Bizde ajaýyp PCBA hil gözegçilik ulgamy bar component önümiň hilini üpjün etmek üçin komponent satyn almakdan, ammarlardan önüm iberilişine çenli amallary dolandyryň.

Açyk PCBA PCB + komponentleri gözlemek + pcb ýygnamak + pcba paket ýasaýar

Gurnama jikme-jiklikleri PCBA SMT we Thru-deşik, ISO SMT we DIP setirleri

Gurşun wagty PCBA prototipi: 15 iş güni.Köpçülikleýin sargyt: 20 ~ 25 iş güni

Uçýan synag synagy, rentgen barlagy, AOI synagy, funksional synag

Mukdar mukdary: 1 sany.Prototip, kiçi tertip, köpçülikleýin tertip, hemmesi gowy

PCB zerur faýllar: Gerber faýllary (CAM, PCB, PCBDOC)

Komponentler: materiallar billi (PCBA BOM sanawy)

PCB Assambleýasy: P-N-Place faýly

PCB Panel Ölçegi PCB Min ululygy: 0,25 * 0,25 dýuým (6 * 6mm) PCB Maks ululygy: 20 * 20 dýuým (500 * 500mm)

PCB Solder Type Suwda ereýän lehim pastasy, RoHS gurşun mugt

Komponentleriň jikme-jiklikleri 0201 ululygyna çenli passiw

BGA we VFBGA

Gurşunsyz çip göterijiler / CSP

Iki taraplaýyn SMT Assambleýasy

0.8mile çenli inçe meýdança

BGA abatlamak we gaýtadan işlemek

Bölekleri aýyrmak we çalyşmak

Komponent bukjasy Kesilen lenta, turba, çarşaklar, boş bölekler

PCB gurnama

prosesi Burawlamak ----- Ekspozisiýa ----- Plastinka ----- Bermek we süpürmek ----- Urmak ----- Elektrik synagy ----- SMT ----- Tolkun satmak-- --- embygnamak ----- IKT ----- Funksiýa synagy ----- Temperatura we çyglylyk synagy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň