Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

Özbaşdak düzülen senagat derejesi dolandyryş paneli

Gysga düşündiriş:

Senagat derejeli anakart PCBA ajaýyp öndürijiligi we durnuklylygy bolmaly we dürli senagat awtomatlaşdyryşy, robotlar, lukmançylyk enjamlary we beýleki amaly programmalar üçin amatly.Örän ygtybarly baglanyşyk we ýerleşiş dizaýny, enjamyň umumy işleýşini we hyzmat möhletini gowulandyryp, uzak möhletli iş wagtynda anakartyň işlemezligini üpjün edýär.

Mundan başga-da, anakart PCBA oňat utgaşyklyga we göwrümlilige eýe bolup, dürli amaly ssenariýalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli periferiýa we datçikler bilen birleşmäge we giňelmäge mümkinçilik berýär.Şol bir wagtyň özünde, aňsat tehniki hyzmat we kämilleşdiriş aýratynlyklary ulanyş çykdajylaryny we tehniki hyzmatdaky kynçylyklary azaldýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

X86 arhitekturasy J6412 senagat gözegçiligi anakart janköýerliksiz senagat hemmesi bir kompýuter mahabat maşynyny satýan maşyn anakart

Anakart aýratynlyklary:

1. Baý interfeýsler
EDP ​​/ MIPI / LVDS / HDMI we ş.m. goşa ekrany goldaýar
2. Güýçli hasaplaýyş güýjüne eýe bolmak
Celeron J6412, ösen 10nm prosesi, 4 ýadro we 4 sapak, 2.6GHZ
3. Saýlamak üçin birnäçe operasiýa ulgamy
Windows10, Windows11
4. Päsgelçilige garşy
EMI / EMC derejesindäki päsgelçilige ýetmek üçin işjeň ESD gorag zynjyryny kabul ediň
5. Ykjam ýerleşiş
160mm * 110mm ykjam ululygy we berk sapakly DC birleşdirijisi
6. Üç gorag
EMI / EMC derejesi päsgelçilik, poslama garşy, çyglylyga, tozana garşy

Model: J6412
CPU: 2GHz sagatda dört ýadroly
GPU: Intel HD Grafika
Janköýer: Hiç biri (ümsüm)
Ölçegi: 160 * 110 * 24mm
Oryat: DDR4 (iň ýokary 16G)
Saklama: Mehaniki gaty disk: (500G, 1T, 2T)
Gaty döwlet sürüjisi: (32G / 64G / 128G / 256G / 512G)
Operasiýa ulgamy: windows10, windows11
USB2.0: 4
USB3.0: 4
Umumy giriş we çykyş portlary: 4
Grafika kartasy: 1
HDMI: 1
232: 6
422: 1 (485-den birini saýlaň)
485: 1 (422-den birini saýlaň)
WIFI, BT: goldaw (goşa zolakly WIFI + Bluetooth)
3G / 4G: Goldaw (adapter kartoçkasy gerek)
Ethernet: Bellenen goşa tor
Anti-surge: goldanýar
Anti-statik: 8KV, howa 15KV bilen habarlaşyň
LVDS / EDP çykyşy: goldaw
MIPI çykyşy: goldanok
Iş temperaturasy: -20 ℃ ~ 70 ℃
  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň